2017.03.03
A Jackdaw killed and eaten by a Peregrine Falcon in south-west Norway

2016.03.21
Her ser dere den ene VANDREFALKEN kommer inn for landing rett foran kameraet montert på østsiden av Høghuset.

2016.03.18
Her ser dere den ene VANDREFALKEN kommer inn for landing på taket av fuglekassen. Det kan jo se ut som at kassen er “flombelyst”, men det er infrarødt lys som mennesker og dyr ikke kan se.

2016.03.18
Her ser du falken i fuglekassen fra det nye kameraet som skal overvåke hendelser i rugekassen. Vi var usikre på om falkene ville akseptere et nytt fremmedelement så sent i sesongen, men det ser ut til å ha gått greit 🙂

2016.03.13
Her ser du falken tar avsted fra fuglekassen.

2016.03.13
Her ser du falken komme ut på pinnen etter inspeksjonen av fuglekassen.

2016.03.13
Her ser du falken komme inn for landing til fuglekassen i dag morges.

2016.03.12
Her ser du falken komme inn for landing.

2016.03.06
Her ser du falken hoppe (flyge) opp på taket av rugekassen.

2016.03.06
Sitter falken å roper på den andre? Hva tror du?

2016.03.06
Her ser du falken komme ut av rugekassen. Det kan se ut som at den liker “Falkehuset” 🙂

2016.03.06
Her er det første opptaket vi har fra kamera ved rugekassen. Her kan du se falken lande, for så å hoppe videre til rugekassen.

2016.02.29
Den ene falken kom på balkongen til JÆRTEK og spiste frokost ca klokken 08:00. Måltidet varer ca 1 time. Den spiser ikke opp alt, men kommer tilbake ca klokken 13:00 og spiser videre.

2016.02.21
Begge falkene var igjen på balkongen til JÆRTEK og spiste frokost. Ca 24 min ut i filmen lander den andre falken. Etter ca 30 minutt sitter den ene falken å slapper av rett foran kameraet.

2016.02.08
I dag morges var begge vandrefalkene på balkongen til JÆRTEK. Den ene falken ankom med sin frokost ca 08:06. Da med noe som sannsyligvis var en kaie. Kaie er en kråkefugl, som blir fra 34-39 cm ifølge Wikepedia. Det er observert at de ofte fanger denne type fugl og er nok et karslig måltid for falkene. De trenger normalt fra 1 – 1,5 time på et slikt måltid.

Etter ca 50 min kommer den andre falken. Det ser ut som den ønsker seg noe fra den andres måltid, men får det ikke gratis. Den fly av garde etter ca 5 min. Når den første falken ser ut til å være fornøyd, og går litt til side kommer den andre flygende og tar restene med seg.  (ca 1:03 inn i filmen). Noen minutter senere kommer den ene tilbake med det som ser ut som restene (ca 1:10 inn i filmen) Den fortsette deretter litt lenger bort og tar noen rester som lå fra en tidligere fangst.

2016.01.01
Her ser du den Falken stelle seg etter en lengre hvil på balkongen. Det kan virke som falkene trives godt hos JÆRTEK 🙂

2016.01.01
Den forste dagen 2016 var falken på balkongen til JÆRTEK fra ca 10:00 til 16:00. Det så ut som at den satt å sov i lengre tider. En rolig start på året 🙂

2015.12.28
Falkene har en prat etter frokost. Dette er første gang vi fanger begge falkene på film samtidig.

2015.12.22
Vandrefalken har seg et kjapt måltid, ca klokken 16:00.

2015.12.12
Vandrefalken tar farvel etter kveldsmaten. Igjen ser vi at den har et ritual med å sette seg tett opptil objektivet.

2015.12.12
Vandrefalken lander med bytte klokken 19:15. Det er mye aktivitet på balkongen for tiden. Ikke uvanlig at den i perioder tar to bytter pr. dag.

2015.12.10
Den ene vandrefalken lander med bytte rett foran kameraet ca 16:20.

2015.12.06
Vandrefalken tar farvel etter lunsj måltidet. Dette var første gang vi oppdaget at falken setter seg helt inntil kameraet. En teori vi har er at han ser sitt eget speilbilde i objektivet.

2015.12.01
Vandrefalken har seg et måltid på balkongen til JÆRTEK. Dette er den første filmen vi fanger av falkene.