Første bilder og opptak fra nytt kamera i rugekassen